Toepassingen cement kleurstof

Dolfa cementkleurstof worden toegepast voor:

  • Voor het op kleur brengen van voegmortel.
  • Voor het op kleur brengen van beton / dekvloeren, tuinbeelden, schouwen, sanitair , keukenbladen dit buitenpad ( zie foto hiernaast ) is van beton en met dolfa zwart geel en rood ingekleurd.

Wilt u zelf een project starten? bijvoorbeeld een gekleurde vloer van een garage of een terrasvloer. Welk cement is daarvoor een goede keuze? En welke mengselsamenstelling wordt aanbevolen? Ook hier geld voor het aanbrengen voor kleurstoffen 4% tot maximaal 8 % toevoegen.


Cement Eenvoudig betonwerk Dekvloeren Metselwerk Voegwerk
Portlandcement
CEM I 32,5 R
xxx xxx xx xxx
 Snel Portlandcement
CEM I 52,5 R
xxx x x xx
 Portlandcomposietcement
CEM II/B-M (V-L) 32,5 N
xxx xxx xx xxx
 Hoogovencement
CEM III/B 42,5 N
NEN 3550: LH/HS
xxx xx xx x
 Metselcement 12,5
MC 12,5 
-- -- xxx --

 xxx zeer geschikt     xx geschikt     x minder geschikt     -- niet geschikt

Meer informatie?

Wilt u ergens meer over weten? Of wilt u in contact komen met ons? Vul dit formulier in en wij nemen contact met u op.